Den automatiske Brusekabine er en dansk innovation indenfor velfærdsteknologi, som tilbyder nye muligheder for mennesker med alle former for funktionsnedsættelser.

Den automatiske Brusekabine har været testet i flere omgange for, at afdække teknologiens muligheder. Vores hovedfokus har været den badendes oplevelse. Den automatiske Brusekabine giver et menneske med funktionsnedsættelse mulighed for, at tage et bad på egne præmisser. Det giver en følelse af selvbestemmelse og kontrol, som bidrager til en positiv spiral af øget selvhjulpenhed. Vores testresultater viser en forbedring af funktionsevneniveau i badesituationen hos hver 3. borger. Et resultat, som vi er meget stolte af.