Kommunal Handicap-& Ældrepleje

Velfærdsteknologi kan bringe værdigheden tilbage
Den automatisk brusekabine tilbyder en fuld badeløsning til borgere med funktionsnedsættelser.
Den daglige hygiejne er et meget basalt behov der gerne skal imødekommes. Det at være ren og velsoigneret, er vigtigt for at kunne beholde et liv med både fysisk og psykisk velvære.

Flere kan tage et bad når det passer dem
For borgere med mindre funktionsnedsættelser vil den automatiske brusekabine betyde at de ikke behøver at vente på en hjælper for at komme i bad, men kan tage et bad når det passer dem.
Dermed mindskes en række frustrationer, som desværre er meget udtalte i dag, hvor det kan være svært for plejepersonalet at nå alt til aftalt tid.

Større værdighed i badesituationen
Hvordan badet bliver udført, er vigtigt for borgerens oplevelse af autonomi og integritet. At intimzonen ikke overskrides unødvendigt, – og at borgeren selv er med til at bestemme badets forløb og hvordan det skal foregå.
Det er værdighed, når borgeren kan sidde bag bruse­kabinens gardiner og bruge sine egne hænder til at vaske sig i fred og ro. Medarbejderen kan nøjes med at stå udenfor kabinen, og guide hvis der opstår behov.

Badet programmeres til den enkelte, så det sammensættes akkurat som borgeren ønsker det. Især har oplevelsen af privatliv i badesituationen været fremhævet af borgere, der har afprøvet badet.

Hurtigere rehabilitering af borgeren
Testforløbene har vist, at når borgeren, – og medarbejderen, efter et par bade har lært det automatiske brusebad at kende, kan borgeren klare badet selv – for det meste. Rehabilitering kan foregå i borgerens eget tempo og med begge hænder frie, mens medarbejderen kan udføre andet arbejde i hjemmet.

Testresultater viser også, at borgerne er glade for den infra­røde varme, for de helt særlige bløde stråler, og ikke mindst hygiejneskyllet, som be­virker, at de fleste borgere ikke behøver hjælp fra en medarbejder til nedre toilette.
Læs rapporterne fra testafprøvningerne, borgerne er glade!

Brusekabinen frigiver tid til andre opgaver
Der er store muligheder for at træne borgerens selvhjulpenhed i Den automatiske brusekabine. Ved at guide undervejs, vil man hurtigt se flere trygge borgere, som hen ad vejen vil kunne være 100% selvhjulpne i badesituationen.

Den automatiske Brusekabine er registreret i Hjælpemiddel-basen med HMI-nr. 104861.  Den er CE-mærket som medicinsk udstyr, klasse 1.