Kommunal Handicap-& Ældrepleje

Velfærdsteknologi – er det løsningen?
Tiden kalder på, at der tænkes anderledes i forhold til ressourcer, ældre og handicappedes behov og med­arbejdernes arbejdsforhold i plejesektoren. Alle skal bidrage mere og tænke anderledes, og mange kan se frem til, at arbejde til de er 70 år eller mere. Det kræver nye løsninger for både borgere og personale. Er det godt nok, det vi gør i dag i ældreplejen, på handicapområdet og på sygehuset?

For vores borgere er den daglige hygiejne et meget basalt behov der skal imødekommes. Borgerne er afhængige af at være rene og velsoignerede for, at kunne leve et aktivt og godt liv med både fysisk og psykisk velvære.

Større værdighed i ældreplejen
Hvordan badet bliver udført, er vigtigt for borgerens autonomi og integritet. Det er vigtigt for borgeren -og for det offentlige- at borgeren bevarer så mange funktioner og færdigheder som muligt. I forhold til værdigheden, er det mindst lige så vigtigt, at borgeren selv bestemmer, hvordan badet skal foregå, og at intimzonen ikke overskrides unød­vendigt.

En automatisk brusekabine tilbyder en helt ny badeløsning til borgere med alle former for funktionsnedsættelser.

Badet programmeres til den enkelte, så det sammensættes akkurat som borgeren ønsker det. Især har bevarelse af privathed omkring sin krop, været frem­hævet af borgere, der har afprøvet badet.

Testresultater viser også, at borgerne er glade for den infra­røde varme, for de helt særlige bløde stråler, og ikke mindst hygiejneskyllet, som be­virker, at de fleste borgere ikke behøver hjælp fra en medarbejder til nedre toilette.

Det er værdighed, når borgeren sidder bag bruse­kabinens gardiner og kan bruge begge hænder til at vaske sig i fred og ro. Medarbejderen kan  stå udenfor kabinen og guide hvis der opstår behov.

Borgerne bliver mere selvhjulpne, og allervigtigst, badet er på deres betingelser. Eksempelvis er længden på badet, ikke afhængigt af kørelister, eller en medarbejders vurdering af hvor lang tid, og hvordan, et bad skal være sammensat.

Hurtigere rehabilitering af borgeren
Fra terapeuters side har kritikken været, at man ikke skal overkompensere med hjælpe­midler, da det vil hindre rehabiliteringen af borgeren.

Med en automatisk brusekabine oplever vi, at borgeren faktisk bliver rehabiliteret hurtigt og trygt. Her kan optræningen foregå på sikker grund, og ikke med sæbeglatte gulve og en kamp med indstilling af brusearmaturer, sæbebeholdere, shampoo og andet.

Testforløbene har vist, at når borgeren, – og medarbejderen, efter et par bade har lært det automatiske brusebad at kende, kan borgeren klare badet selv – helt eller delvist. Rehabilitering kan foregå i borgerens eget tempo og med begge hænder frie, mens medarbejderen kan udføre andet arbejde i hjemmet.

Brusekabinen frigiver tid til andre opgaver
Kørelister presser det individuelle bad og rehabiliteringen på tid. Der er store mulig­heder for at træne borgerens selvhjulpenhed i Den automatiske brusekabine. Ved at guide undervejs, vil man hurtigt se flere trygge borgere, som hen ad vejen vil kunne være 100% selvhjulpne i badesituationen.

Den automatiske Brusekabine er registreret i Hjælpemiddel-basen med HMI-nr. 104861.

Den automatiske Brusekabine er CE-mærket som medicinsk udstyr, klasse 1.